Obecny zarząd naszej jednostki został wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2016 roku i przedstawia się następująco:

 

               
 Prezes - Andrzej Bojko    V-ce prezes - Krzysztof Krygier    Naczelnik - Piotr Wolski
 Zastępca naczelnika - Marcin Wolski    Sekretarz - Paweł Machoń    Skarbnik - Marek Wiœniewski
 Gospodarz - Paweł Wolski    Kronikarz - Włodzimierz Kemitz    Członek - Jolanta Skirzewska