GodLike - Gaming Bootstrap 4 Template
Pomiń


Historia jednostki OSP Cukrownia Nakło:

Wdniu 1 marca 1933 roku grupa założycielska w osobach:
•Zygmunt Wiszniowski •Teodor Tamborski •Franciszek Wolski •Wacław Szukaj •Franciszek Lubawy •Franciszek Palacz •Franciszek Wegner

Powołała do życia jednostkę Ochotniczej Staży Pożarnej. Naczelnikiem został Teodor Tamborski a zastępcą Franciszek Wolski. Jednostka początkowo liczyła 18 członków Od chwili powstania straż pożarna w cukrowni nie tylko zaczęła wykonywać swoje statutowe obowiązki gaszenia pożarów ale stała się ośrodkiem działalności społecznej i kulturalnej. W okresie do 1939 roku jednostka uzupełniała swój sprzęt poprzez zakupy i wykonanie go we własnym zakresie. Przed wybuchem II wojny światowej posiadała na wyposażeniu: wóz konny dwie motopompy typu "Rosenbauer" M800 dwa samochody z przyczepkami na motopompy, sprzęt taki jak: drabiny, bosaki, węże. Samochody i sprzęt motorowy z chwilą wybuchu II Wojny Światowej został zabrany pod Warszawę i już nigdy do jednostki nie powrócił. W okresie okupacji wojennej w Cukrowni Nakło działała przymusowa straż pożarna, którą wyposażono w ręczny wózek wraz ze sprzętem oraz dwie motopompy typu M-800. W 1945 roku zaraz po wyzwoleniu Ochotnicza Straż Pożarna przy naszej cukrowni wznawia swoją działalność. Pierwszym prezesem zostaje Józef Reyer a naczelnikiem Franciszek Wolski. Przystąpiono do szkolenia nowych strażaków i uzupełnianie sprzętu. W 1947 roku rozpoczęto społecznie budowę nowej remizy strażackiej (obecnie portiernia zakładu), którą oddano do użytku 31 lipca 1948 roku. W tym samym czasie powołano pierwszą drużynę młodzieżową. 12 maja 1951 roku otrzymano dwie motopompy typu PO-3 oraz wszedł do służby samochód bojowy marki „Fordson” przebudowany własnoręcznie przez strażaków cukrowni z samochodu ciężarowego na gaśniczy. Następna zmiana Zarządu nastąpiła w 1967 roku. Nowym prezesem został Leszek Garczarek a naczelnikiem Stefan Wolski syn poprzedniego naczelnika i współzałożyciela jednostki. Jednostka liczy w tym czasie 33 czynnych członków. Poważnym kłopotem staje się fakt, że samochód „Fordson” po awarii może być eksploatowany tylko na terenie cukrowni. Rozpoczęto starania o nowy samochód, który otrzymano w 1973 roku, był to samochód STAR 25 o oznaczeniu GBAM 2+8/8, przez druhów nazywany „babcią”. Jednostka OSP ciągle uzupełnia swoje wyposażenie, poprawiała swoją sprawność poprzez systematyczne szkolenia strażackie. Bierze udział w szkoleniu i działalności oddziałów samoobrony. W czasie obchodów 50 - lecia działalności Ochotnicza Straż Pożarna przy Cukrowni Nakło w dniu 18 maja 1983 roku otrzymała ufundowany przez załogę Cukrowni Nakło sztandar. Został on udekorowany „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. W uznaniu zasług oraz bardzo wysokiej ocenie sprawności działania nasza jednostka otrzymuje w 1985 roku samochód bojowy typu GBA 2,5/16 na podwoziu STAR 244. W lutym 1987 roku, po śmierci długoletniego prezesa Czesława Kalki funkcję tą na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym powierzono Jerzemu Frąszczakowi, ówczesnemu dyrektorowi zakładu Cukrowni. Po przejściu na emeryturę w 1991 roku i rezygnacji z pełnienia funkcji przez Stefana Wolskiego naczelnikiem zostaje jego syn oraz wnuk współzałożyciela jednostki Piotr Wolski. Dnia 30 kwietnia 1994 roku nastąpiło otwarcie nowej remizy i świetlicy strażackiej, w której jednostka ma swoją siedzibę po dziś dzień. Dzięki staraniom naszych druhów mogliśmy wynajmować świetlicę i w ten sposób zdobywać środki finansowe na nowy sprzęt pożarniczy. Szybko zaczęliśmy doganiać inne jednostki pod względem wyposażenia. Dzięki zakupieniu przez Cukrownię Nakło w 2001 roku samochodu terenowego HONKER TARPAN z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego mogliśmy włączyć się w ten zakres działalności. Godnym odnotowania jest fakt, iż w 2001 roku w nasze szeregi wstąpiło 5 druhen. Z funkcji prezesa OSP Cukrowni Nakło zrezygnował ze względu na stan zdrowia druh Jerzy Frąszczak. Historia naszej jednostki cały czas zapisuje się na swych kartach, realizując ze strażackim zapałem maksymę "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". W czasie całego okresu działalności druhowie jednostki OSP oprócz swojej podstawowej działalności statutowej jaką jest ratowanie ludzi i ich mienia, bez względu na porę i warunki, prowadzili działalność integrującą wszystkich członków. Wielokrotnie byli inicjatorami prac społecznych oraz akcji charytatywnych. Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 47 członków. W tym 22 czynnych mogących uczesniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nie sposób wymienić działań naszej jednostki, ze względu na dużą ilość akcji bojowych - nawet do 60 rocznie- natomiast do najpoważniejszych zaliczamy pożary:

pożar magazynu farb i lakierów w ZK Potulice - 1958 r.
pożar lasu w Solcu Kujawskim - 1964 r.
pożar magazynu karbidu w Inowrocławiu - 1964 r.
pożar spichlerzu w Nakle - 1977 r.
pożar magazynu wysłodków suchych w Cukrowni Nakło - 1985 r.
pożar szkoły w Dębionku – 1987 r.
pożar budynku mieszkalnego przy ul. Rudki w Nakle - 1993 r.
pożar budynku mieszkalnego przy ul. Staszica w Nakle - 1997 r.
pożar budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoska w Nakle - 1998 r.
pożar budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego w Nakle - 2001 r.
pożar stolarni przy ul. Potulickiej w Nakle - 2001 r.
pożar nieczynnych budynków Zakładów Mięsnych w Nakle - 2002 r.
pożar budynku mieszkalnego przy ul. Staszica w Nakle - 2004 r.
pożar budynku mieszkalnego w Polichnie - 2006 r.
pożar zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Nakle na ul. Piaskowej - 2010 r.
pożar w firmie utylizacji odpadów chemicznych ROBAC w Paterku - 2016 r.
pożar w firmie utylizacji odpadów chemicznych ROBAC w Paterku - 2018 r.Z awody strażackie: W zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich drużyna zawsze znajdowała się w ścisłej czołówce wielokrotnie zajmując pierwsze miejsce. W organizowanych w latach 1991-1994 zawodach strefowych w Górce Klasztornej trzykrotnie zajęliśmy pierwsze miejsce, a raz trzecie. Trzykrotnie drużyna brała udział w zawodach krajowych z następującymi wynikami:

rok 1954- Pruszcz Gdański- 7 miejsce na 72 drużyny
rok 1988- Łódź- 31 miejsce
rok 1996- Częstochowa- 28 miejsce

Jako jednostka Cukrownicza braliśmy udział zawsze w zawodach Cukrowniczych gdzie przeważnie zajmowaliśmy 1 miejsce broniąc tytułu mistrza.